Skip to main content

toyota krungthai showroom 

bangkok

 


 

โชว์รูมที่สวยงามและออกแบบอย่างพิถีพิถันนั้นสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างสภาพแวดล้อมที่สัมผัสได้สำหรับผู้ซื้อ

ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเล่าเรื่องของแบรนด์ และเน้นข้อเสนอใหม่ล่าสุด การออกแบบโชว์รูมจึงมีความสำคัญ หากได้รับการออกแบบมาอย่างดี ผู้สัญจรไปมามีแนวโน้มที่จะเดินเข้าไป และตัดสินใจซื้อหลังจากได้เห็น และสัมผัสสินค้าในที่สุด

หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการทำงานของเรา สำหรับการออกแบบโครงการของคุณ
กรุณาติดต่อเรา

Ramindra
Kaset – Phaholyothin
Taling Chan, Bangkok