Skip to main content
 

sign & wayfinding strategy service

signage is the design or use of signs and symbols to communicate a message.

เราทำให้เป็นมากกว่าแค่คำว่า “ป้าย”

เป้าหมายของเราคือการออกแบบป้ายทุกประเภทให้เป็นส่วนหนึ่งของงานตกแต่งตั้งแต่งานออกแบบสถาปัตยกรรมจนถึงงานตกแต่งภายใน การออกแบบให้มีความสอดคล้องกันทั้งโครงการอย่างลงตัวจะแสดงให้เห็นถึงรสนิยมที่ดี และการลงทุนของโครงการ

เราทำให้งานป้ายเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน เราสามารถออกแบบ, ผลิต และติดตั้งป้ายทุกประเภท เราใส่ใจตั้งแต่การออกแบบคอนเซปท์จนถึงทุกขั้นตอนการผลิตด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ และส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ที่สำคัญตรงต่อเวลา

ขั้นตอนการออกแบบ จัดวางระบบบอกทาง
  • ออกแบบคอนเซปท์ให้ตรงตามความต้องการของโครงการ
  • ออกแบบรูปลักษณ์ และกำหนดวัสดุให้สอดคล้องกับงานออกแบบตกแต่งทั้งภายนอก และภายใน หรือ Brand Identity
  • กำหนดรูปแบบ และขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
  • จัดทำแบบก่อสร้างที่เข้าใจง่าย ละเอียด และตรงตามการออกแบบเบื้องต้น
  • ออกแบบระบบการจัดวางตำแหน่งป้ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นมืออาชีพ
กรณีลูกค้าเลือกบริการเฉพาะงานออกแบบ
  • ชี้แจงแบบก่อสร้างรายละเอียดที่จำเป็น และให้คำแนะนำแก่ผู้รับเหมาในการเสนอราคา หรือการก่อสร้าง
  • กำหนดการตรวจรับงานเป็นระยะจนกว่าผู้รับจ้างเหมาจะส่งมอบงาน
กรณีลูกค้าเลือกบริการงานออกแบบ และผลิต
  • ผลิต และติดตั้งชิ้นงานให้ตรงตามแบบ และรายการ
  • ส่งมอบงานครบถ้วน ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์
สิ่งที่เราทำ

เราคือนักออกแบบที่พัฒนาโซลูชั่นได้อย่างมีเอกลักษณ์ แสดงถึงความเป็นมืออาชีพด้วยผลงานที่หลากหลาย ทุกขั้นตอนเปี่ยมด้วยคุณภาพ

คุณภาพในการผลิต
วัสดุคุณภาพ
คุณภาพในการติดตั้ง
การดูแลและจัดเก็บสินค้า
ขอบเขตการบริการในหมวดงานหลากหลายประเภท ได้แก่:

ป้ายชื่อโครงการ/ป้ายแบรนด์/ป้ายตราสัญลักษณ์องค์กร
ป้ายบอกทางรูปแบบต่างๆ
ป้ายแผนผัง (ไดเรคทอรี่)
ป้ายตัวอักษรรูปแบบต่างๆ
ป้ายระบุสถานที่
ป้ายยื่นจากผนัง
ป้ายแขวน
ป้ายตั้งพื้น
ป้ายดิสเพลย์ตกแต่งกระจกหน้าร้าน
ป้ายไฟเรืองแสง
ป้ายเสาครีบ
ป้ายที่จอดรถ/ป้ายจราจร

ตัวอย่างป้ายต่างๆ