Skip to main content

villa market headquarter

sukhumvit 33, bangkok

 


 

รูปแบบสถานที่ทำงานของคุณควรมีลักษณะอย่างไร

องค์กรมีรูปแบบการทำงานมากมายหลากหลายผสมผสานกัน การกำหนดลักษณะของสำนักงานจะกำหนดตามลักษณะการใช้งานของพนักงาน เราต้องพิจารณาการออกแบบที่ดีที่สุดเพื่อให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วม มีความสอดคล้องกับพื้นที่ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดวันไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในพื้นที่ส่วนใดก็ตาม ดังนั้นองค์กรมีความพยายามออกแบบปรับปรุงพื้นที่ที่มีอยู่ให้มีความยืดหยุ่นสูงสุดเพื่อรองรับการทำงานประเภทต่างๆ ของแผนกต่างๆ ให้มีการตอบสนองวัตถุประสงค์ของพนักงานมากที่สุด

เทรนด์การออกแบบสถานที่ทำงานในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมคือสำนักงานแบบปิด โดยพนักงานจะนั่งโดยมีที่กำบังอยู่หลังโต๊ะเรียงติดกันเป็นแถว ในขณะเดียวกันสำนักงานรูปแบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการทำงานร่วมกัน องค์กรปัจจุบันเลือกออกแบบสำนักงานโดยใช้รูปแบบเปิดโล่ง เพื่อให้สถานที่ทำงานรู้สึกเหมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน ดังนั้นจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และปรับปรุงบรรยากาศในการทำงาน จุดมุ่งหมายของรูปแบบสำนักงานแบบเปิดคือการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรวมคุณสมบัติการออกแบบที่สร้างสรรค์ และสะดวกสบาย เช่น โต๊ะทำงานและที่นั่งแบบเปิด

ข้อดีของรูปแบบสำนักงานแบบเปิดโล่งคือพนักงานไม่ต้องทำงานในคอกเล็กๆ ที่โดดเดี่ยวอีกต่อไป ด้วยการใช้โต๊ะ หรือม้านั่งตัวยาวให้เข้ากับการออกแบบ ผู้คนสามารถใช้โต๊ะทำงานยาวตัวเดียวร่วมกันได้ และด้วยเหตุนี้จึงติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย อนาคตของการออกแบบสถานที่ทำงานเป็นเรื่องของเลย์เอาต์ที่ให้ความยืดหยุ่น และตัวเลือกในการทำงานในแบบที่เหมาะกับความต้องการของพนักงาน

หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการทำงานของเรา สำหรับการออกแบบโครงการของคุณ
กรุณาติดต่อเรา