Skip to main content

Private Residence

Thung Khru, Bang Mot
Bangkok

 


 

คุณกำลังพิจารณาหาผู้รับเหมาก่อสร้างใช่หรือไม่?

คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ วิธีการส่งมอบโครงการซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 ออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-Build)
รูปแบบที่ 2 ออกแบบ-เสนอราคา(ประมูล)-ก่อสร้าง (Design-Bid-Build)
ซึ่งเป็นรูปแบบเดิมที่ใช้สำหรับการทำงานโครงการใหญ่ หรือหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุด
ทั้งสองรูปแบบแตกต่างกันตรงที่การทำงานในรูปแบบที่ 1 Design-Build คือการทำงานที่นักออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างรวมทีมเป็นหนึ่งเดียวกัน

ขณะนี้การก่อสร้างออกแบบสร้างส่วนใหญ่โดยประมาณ 40% ของการก่อสร้าง นิยมที่จะทำงานในรูปแบบที่ 1 คือ Design-Build ไม่ใช่เฉพาะงานออกแบบที่อยู่อาศัยแต่รวมถึงงานพื้นที่สาธารณะประเภทอื่นๆ ด้วย ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของงาน Design-Build เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงของเจ้าของโครงการ แต่ด้วยการรวมผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างไว้ในสัญญาเดียว ความเสี่ยงทั้งหมดจะเปลี่ยนจากเจ้าของเป็นผู้ก่อสร้างโดยปริยาย

หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการทำงานของเรา สำหรับการออกแบบโครงการของคุณ
กรุณาติดต่อเรา