Skip to main content

The Brick House

Private Residence
Nong Phai, Phetchabun

 


 

การรวบรวมข้อมูลโครงการของคุณเพื่อให้ผู้ออกแบบนำไปใช้ในการออกแบบ

และการกำหนดรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้นักออกแบบได้ศึกษาโครงการ การทำความเข้าใจ กับพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการใช้งาน, การสัญจร และความต้องการในแง่มุมต่างๆ

การเข้าใจประสบการณ์ และแรงบันดาลใจของลูกค้าของเราสามารถช่วยให้เราสามารถแนะนำการพัฒนาแบบบ้าน หรือโครงการในฝันของลูกค้าได้ มันจะยอดเยี่ยมมากหากลูกค้ามาหาเราพร้อมกับรายละเอียดที่ต้องการ เราจะหารือกับลูกค้าอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ และเราจะนำเสนอโครงร่างรายละเอียด และประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของโครงการ แล้วคุณจึงค่อยตัดสินใจว่าจะให้เราออกแบบให้คุณหรือไม่

หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการทำงานของเรา สำหรับการออกแบบโครงการของคุณ
กรุณาติดต่อเรา