Skip to main content

Islamic Bank in build

prototype project

 


 

การออกแบบภาพลักษณ์สาธารณะของธนาคารของคุณ

เป็นการยากที่จะพูดถึงความสำคัญของภาพลักษณ์ของธนาคาร จากธนาคารในเมืองเล็กๆ ไปจนถึงสาขาในเมืองใหญ่ๆ เอกลักษณ์ของแต่ละธนาคารที่ทุกคนล้วนสัมผัสได้ จดจำได้

การกำหนดธีมและการออกแบบธนาคารในทุกองค์ประกอบจะเพิ่มความผูกพันธ์อย่างต่อเนื่องให้กับประสบการณ์ของลูกค้า และในขณะที่ลูกค้าอาจไม่ทราบว่าภาพลักษณ์ของธนาคารมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของพวกเขาอย่างไร แต่ในความเป็นจริงพวกเขารู้สึก และสัมผัสได้

สิ่งต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ชุมชน และประวัติศาสตร์สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบให้เป็นธนาคารได้ และแนวคิดนี้ไม่เพียงช่วยยกระดับภาพลักษณ์สาธารณะของธนาคารของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมความผูกพันธ์ ความเกี่ยวข้องในด้านวัฒนธรรมอีกด้วย

หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการทำงานของเรา สำหรับการออกแบบโครงการของคุณ
กรุณาติดต่อเรา

Leave a Reply